MENU
ADMINISTRACE
 
ČINNOST ČČK


Český červený kříž působí v oblasti humanitární, sociální a zdravotní


Domov se zvláštním režimem

Poskytujeme pobytovou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního duševního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Poskytujeme celoroční sociální službu pro 12 klientů.Domácí ošetřovatelská péče Alice

Domácí ošetřovatelská péče je zdravotní péče poskytovaná formou terénních služeb v domácnosti pacienta. Tuto zdravotní péči poskytujeme od roku 1994. Domácí ošetřovatelskou péči zajišťujeme 7 dní v týdnu. Péči poskytují kvalifikované registrované zdravotní sestry s Osvědčením o způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle zákona č.96/2004 Sb., v platném znění. Tato péče musí být ordinována registrujícím praktickým lékařem pacienta nebo lékařem lůžkového oddělení propouštějící pacienta do domácího ošetření a je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.Výuka a poskytování první pomoci
Oblastní spolek Českého červeného kříže Teplice nabízí výuku první pomoci pro všechny věkové skupiny.

Mladý zdravotník I. a II. Stupně

V této normě jsou proškolováni žáci I. a II. stupně základních škol.

Zdravotník ČČK Junior

Tato norma je určena pro mládež ve věku 16–18 let, studenty středních škol

Základy první pomoci (12 hodin)

Obsahem normy jsou základy první pomoci – proto ji doporučujeme pro širokou veřejnost!.

Základní norma ZZ pro pedagogy (20 hodin)

Tato norma akreditovaná MŠMT se od předchozí normy liší přidáním 8h modulu. Je zaměřena na první pomoc u dětí.

Zdravotník zotavovacích akcí – pro pedagogy (40 hodin)

ČČK má na výuku zdravotníků zotavovacích akcí akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Absolventi tohoto kurzu mohou vykonávat zdravotníky na zotavovacích a podobných akcích a školách v přírodě.

Zdravotník zotavovacích akcí (41 hodin)

ČČK má na výuku zdravotníků zotavovacích akcí akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Absolventi tohoto kurzu mohou vykonávat zdravotníky na zotavovacích a podobných akcích a školách v přírodě.

Doškolení ZZA (8 hodin)

Školení první pomoci pro firmy (4 hodiny)

Během čtyř hodin naučíme Vás i Vaše zaměstnance to nejzákladnější a nejpotřebnější z první pomoci, tak abyste byli schopni se vyrovnat s náhle vzniklými kritickými situacemi ve Vašem okolí

Zdravotní dozory

Provádíme zdravotní dozory na různých akcích.Letní dětský tábor
Pořádáme tuzemský rekreační tábor pro děti ve věku od 6 do 15 let.


Okresní studijní středisko
 • Pořádáme pětidenní kurz pro děti od 6 do 15 let.
 • Během pobytu se děti učí vše o první pomoci a o lidském těle.
 • Neučí se stále, také si užijí spoustu zábavy a her.
 • Poslední den výuky se skládají závěrečné zkoušky


Oceňování bezpříspěvkových dárců krve
 • bronzová plaketa (10 odběrů)
 • stříbrná plaketa (20 odběrů)
 • zlatá plaketa (40 odběrů)
 • zlatý kříž I. třídy (80 odběrů)
 • zlatý kříž II. třídy (120 odběrů)
 • zlatý kříž III. třídy (160 odběrů)


Soutěže mladých zdravotníků
Český červený kříž Teplice organizuje okresní kolo soutěže mladých zdravotníků. Soutěž je rozdělena na dvě části: pro Mladé zdravotníky I. stupně a pro Mladé zdravotníky II. stupně. Soutěž je určena pro žáky:
 • z 1.–5. ročníku ZŠ (I. stupeň)
 • z 6.–9. ročníku ZŠ nebo žáci z věkově odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (II. stupeň)


Pátrací služba ČČK
Pátrací služba ČČK provádí především tyto činnosti:
 • pátrání po osobách, se kterými bylo přerušeno spojení v důsledku válečných událostí, vnitřních konfliktů nebo přírodní katastrofy
 • pátrání po místě pobytu blízkých příbuzných, s nimiž byl přerušen kontakt ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů
 • zprostředkování korespondence mezi členy rozdělených rodin v případě, že v oblasti konfliktu nefungují běžné komunikační prostředky
 • získání potvrzení o době zajetí a pobytu v koncentračních táborech a na nucených pracích potřebné k uplatnění různých nároků
 • pátrání po hrobech vojáků padlých ve válečných konfliktech


Humanitární pomoc
Poskytování humanitární pomoci při katastrofách, válkách a jiných mimořádných situacích.