MENU
ADMINISTRACE
 
SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ


SOUTĚŽE MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ

Český červený kříž organizuje soutěže mladých zdravotníků ve všech okresech České republiky. Soutěž je rozdělena na dvě části – pro Mladé zdravotníky I. stupně a pro Mladé zdravotníky II. stupně.


Hodnocení probíhá odděleně pro tyto dvě skupiny.


Soutěž je postupová. Vítězné družstvo z okresního kola postupuje do kola regionálního (krajského). Vítězové regionálních (krajských) kol si měří síly na republikovém kole. V některých okresech z důvodu velkého zájmu o soutěže ČČK organizuje i základní a okrsková kola.


Soutěže mladých zdravotníků jsou určeny pro pětičlenná družstva (ve složení velitel + 4 členové). Družstva mohou do soutěže vyslat:


 • základní školy
 • místní skupiny ČČK
 • Oblastní skupiny Mládeže ČČK
 • příp. jiné dětské organizace

Družstva jsou složeny ze žáků základních škol nebo víceletých gymnázií ve dvou věkových kategoriích:


 • I. stupeň žáci z 1.–5. ročníku ZŠ
 • II. stupeň žáci z 6.–9. ročníku ZŠ nebo žáci z věkově odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Podmínky pro účast družstva v soutěži

 • Školou nebo jinou vysílající organizací potvrzený jmenný seznam členů družstva.
 • Soutěžní družstvo musí doprovázet osoba starší 18 let. Na místě disciplíny se zdržuje ve vzdálenosti, kterou určí rozhodčí stanoviště. Zasahování doprovázející osoby do průběhu soutěžní disciplíny je důvodem k vyloučení družstva ze soutěže.
 • Družstvo soutěží ve vhodném sportovním oblečení a obuvi.

Přihlášky k soutěži přijímají příslušné Oblastní spolky ČČK.


Termíny soutěží

 • Základní (místní) kolo do 30. dubna
 • Oblastní (okresní) kolo od 1. do 15. května
 • Regionální (krajské) kolo od 16. do 31. května
 • Republikové kolo od 16. do 30. června

A v čem vlastně družstva soutěží?

 • Praktické provedení první pomoci s použitím standardního zdravotnického materiálu i improvizovaných prostředků
 • Doprava postižených
 • Obvazová technika
 • Některé nesoutěží discipliny (znalosti z dopravní výchovy, historie hnutí červeného kříže apod.)