MENU
ADMINISTRACE
 
CENÍK


Oblastní spolek
Českého červeného kříže
Jiřího Wolkera 1248/2, 415 01 TEPLICE
IČO: 00426130
TEL. 417 534 351
č. ú. 6134501/0100
E-mail: cervenykriz.teplice@iol.cz
Ceník kurzů první pomoci ČČK
Název kurzu Rozsah kurzu Cena kurzu
Základy první pomoci 12 hodin 1 100,00 Kč
Základní norma ZZ pro pedagogy 20 hodin 1 400,00 Kč
Zdravotník zotavovacích akcí pro pedagogy 40 hodin 2 200,00 Kč
Zdravotník zotavovacích akcí 41 hodin 2 200,00 Kč
Doškolení ZZA 8 hodin 1 000,00 Kč

Kalkulace je provedena na kurz s 15 účastníky.

Školení první pomoci pro firmy do 15 účastníků 4 hodiny 400,00 Kč
Školení první pomoci pro firmy nad 15 účastníků 4 hodiny 250,00 Kč
Školení pro pedagogy – základy první pomoci 2 hodiny 160,00 Kč
Školení pro základní školy v první pomoci pro 20 žáků 45 minut 40,00 Kč
Školení pro základní školy v první pomoci pro 20 žáků s maskováním 45 minut 60,00 Kč
Platnost ceníku od 01. 10. 2021 schválila: Bc. Svobodová Alexandra