MENU
ADMINISTRACE
 
ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI


Znát alespoň základy poskytování první pomoci je morální povinností každého z nás. Český červený kříž se výuce první pomoci intenzivně věnuje více než 90 let a jedná se o jeho tradiční činnost. Naším cílem je vyškolit mládež a širokou veřejnost v poskytování před lékařské první pomoci, a to po stránce odborné i psychické.


Oblastní spolek Českého červeného kříže Teplice nabízí výuku první pomoci pro všechny věkové skupiny.


V současné době si můžete vybrat z následujících kurzů první pomoci, všechny probíhají v souladu se Standardy první pomoci:


  1. Školení první pomoci pro zaměstnance
  2. Základy první pomoci
  3. Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky
  4. Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA)
  5. Doškolovací kurz