MENU
ADMINISTRACE
 
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM


Oblastní spolek Českého červeného kříže Teplice
ulice: Jiřího Wolkera 1248/2
Domov se zvláštním režimem

Poslání
Klíčovým posláním domova je dočasně zastoupit rodinu pečující o dospělého či seniora. Zajistit péči a společenské prostředí člověku, který k vykonávání běžných činností potřebuje přítomnost a pomoc druhé osoby.

Cíl
Cílem je poskytnutí pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim je při poskytování sociální služby přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Cílová skupina
Osoby s chronickým duševním onemocněním nebo závislostí na návykových látkách, osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence.

Službu nelze poskytnout

 • osobám nakaženým akutní infekční chorobou
 • osobám vyžadující ústavní zdravotní péči

Věková struktura cílové skupiny
 • dospělí (27–64 let)
 • mladší senioři (65–80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Podmínky pro poskytnutí služby
 • volná kapacita
 • vhodná cílová skupina
 • zařízení poskytuje služby, o které zájemce žádá

Zásady poskytování služby
 • poskytování služby podle individuálních potřeb
 • respektování a dodržování základních lidských práv
 • respektovat vůli uživatele, jeho důstojnost, soukromí
 • respektovat individuálních možnosti a schopnosti uživatele
 • respektovat jedinečnou hodnotu a důležitost člověka
 • garantovat zabezpečení ochrany osobních dat
 • průběžným vzděláváním pracovníků zkvalitňovat poskytování služeb
 • poskytovat péči profesionálním pracovníkem


Napište nám
Vaše jméno a příjmení: *

Váš e-mail: *

Předmět zprávy: *

Vaše zpráva pro nás: *

* Povinné pole.
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů.