MENU
ADMINISTRACE
 
NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK V ROCE 2015Oblastní spolek Českého červeného kříže Teplice obdržel v roce 2015 nadační příspěvek od Nadace ČEZ ve výši

51 159 Kč
na pořízení židlí, televize a kompenzačních pomůcek pro naše sociální zařízení DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM.


Zajištění kvalitních židlí, dovybavení pokojů klientů a možnost poskytnout klientům kvalitní kompenzační pomůcky je velkou pomocí pro naši organizaci.


Nadaci ČEZ moc děkujeme.