MENU
ADMINISTRACE
 
NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK V ROCE 2021Oblastní spolek Českého červeného kříže Teplice obdržel v roce 2021 nadační příspěvek od Nadace ČEZ z programu Podpora regionů 2021 ve výši

100 000 Kč


Tento příspěvek byl určený na výměnu mechanických lůžek za elektrické pro klienty našeho sociálního zařízení – DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM. Zajištění těchto lůžek zkvalitní ošetřovatelskou péči o klienty a poskytne klientům dostatečný komfort. Velkým přínosem je nejen pro klienty, ale i pro pečující personál.


Nadaci ČEZ moc děkujeme.