MENU
ADMINISTRACE
 
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM


OZNÁMENÍ
Na základě nařízení MZ ČR ze dne 6.4.2021 dle zákona
č. 258/2000 Sb. oznamujeme, že od 12. 4. 2021
jsou v našem Domově se zvláštním režimem
OMEZENY NÁVŠTĚVY UŽIVATELŮ
Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem.

Požadavek se nevztahuje na osoby, které:

a) absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,

b) mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky (v případě dvoudávkového schématu), nebo od aplikace od první dávky (v případě jednodávkového schématu), uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 nebo

c) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad

Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za použití ochranného prostředku dýchacích cest, kterým je respirátor (např. FFP2, KN 95) a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele).

Pokračovat na stránky domova